AHLE BIDATION KI PAHCHAAN!


Bismillahirrahmanirraheem

Shaikh Ab Qadir jilani ra. jise barelvi log GHAUS-E-PA ​AK k naam se bhi jaante hain wo kahte hain ………..

AHLE BIDAT KI PAHECHAAN:

“ye baat bhi smajh rakho. k ahle bid’at ki kuch nishaaniya hain jin se wo pahechane jaate hain. Ahle bid’at AHLE HADEES ki gheebat (back biting) karta hai.

aur ZANDEEQ ki pahechaan hai k woh AHLE HADEES ko HASHOWIYA kaheta hai.

AUR QADIRIYA, AHLE HADEES ko MAJBRAH kaheta hai.

aur JAHEMIYA ki alamat hai k wo AHLESUNNAT ​ ka naam MUSHABBAH rakhte hain aur RAAFIZI,

AHLE HADEES ko NAASBIYAH ke naam se namzad karte hain.

Aur ye sab log ye sab kuch is waaste karte hain ke inko AHLE SUNNAT SE TA’SSUB AUR DUSHMANI HAI aur AHLE SUNNAT ka naam sirf ek hi hai YANI AHLE HADEES iske siwa koi naam inka nahi.

Aur bid’ati jo AHLE SUNNAT k laqab rakhte hain. wo inke naam se bilkul nahi milte.

jaisa ke Ahle Makka ne Paighambar ​ saw. ke naam SAAHIR, SHAAYAR,

DEEWANA, AASEEB RASEEDA aur KAAHIN rakhte the haalanki inko rasul saw maqbool saw ke namo aur aapki sifato se koi talluk hi nahi.

(ghuniyatu​l Talibeen, Page No. 111 , tarjuma Allama Zaheeruddi ​n Badayuni

(barelvi aalim ka tarjuma)

Advertisements

BAHUT SE QALMAH PADHNE WAALE MUSHRIQ HOTE HAIN


BismillahirrahmanirraheemBAHUT SE QALMAH PADHNE WAALE MUSHRIK BHI HOTE HAIN:Bahut se log qalmah padhne ke bawajood mushrik hote hai, isliye ki aap shirk kar rahe hai,


allah taala farmata hai:- ” bahut se log allah par imaan laane ke bawajood bhi mushrik hote hai”


(surah yousuf 106)


” jo log imaan laaye aur unhone apne imaan ko zulm ke saath shaamil nahi kiya, unhi ke liye aman hai aur wahi hidayat par hain”


(surah nahal 83)


jab yah ayat utri to sahaba kiram(ra) bahut ghabraaye ki hamme se aisa kaun hai jo zulm se bilkul mahfooz ho,


allah taala ne yah ayat naazil farmayi:- ” beshak shirk zulm azeem hai”


(QURAN)


yani is ayat me zulm se matlab shirk hai


(sahih bukhari)


matlab yah huwa ki aman wa hidayat unke hisse me hai jo imaan laane ke baad shirk na kare aur kyonki aap qalmah go hone ke bawajood shirk karte hai, isliye nateeza saaf hai,taqleed bidat hai, yah deen me izaafa Hai, deen me kahi beshi allah ka kaam hai kyonki aap ne taqleed ko daakhil fiddeen kiya, usko waajib karaar diya, isliye aap shirk kar rahe hain,


muqallideen ke yahan shariat shaazi hui hai, masle gade gaye, jaise..


1- chuha(rat) kuwe(well) me gir jaaye to itne dol paani nikaalo.


2- ek dirham se kam nijasat galeeza maaf hai, namaz ho jaayegi.


3- shaher waale namaz e eid se pahle is tarah qurbani kar sakte hain ki jaanwar ko shaher ke baahar le jaakar jibaah kar den etc etc


kyonki muqallideen ise waajibut-taameel maante hain,

is tarah muqallideen shirk kar rahe hain,


aap log ahadith sahiha ke khilaaf apne mazhab ko maante hai, jaise hadith hai ki jo shakhs subah ki namaz ki ek rakat aaftaab hone se pahle paa le use namaz mil gayi


(sahih bukhari)


lekin muqallideen ke mazhab me hai ki wah namaz nahi hui, isse bada shirk aur kufr kya hoga?? Is tarah ke be shumar masail hain


is mauju me Baatein paida hui hai, un sab baaton par barelwion, mirzaiyyon, raafziyon , munkar e hadith aur saare jhoote giroh ki sahmati hai….. To kya ye musalmaan hain??AHLE HADITH KO FIRQA(GROUP) NAHI HAI:Ahle hadith koi giroh nahi hai, na is giroh ka koi leader hai, na imaan ne is giroh ki koyi khaas kitaaben likhi hain, unki kitaabein wahi hain jo deen ki asal hain, yani qur’an wa hadith, imam wahi hai jisko allah ne imam banaya yani hazrat muhammad rasoollullah sallallaho alaihi wasallam ko, allah ke banaaye hue imaam ke farman ki maujoodagi me dusre ko imaam banana aur unki taqleed karna yah bhi shirk hai, logon ke liye imam banana allah ka kaam hai na ki bandon ka


NOTE: Yahan imam se muraad deeni rahnuma hai na ki khalifa ya aalim)


qur’an wa hadith ko maanne waale hamesha se hain, shuru daur me ahle hadith ki tadaad zyada thi aur risaalat daur me bhi sirf yahi they…..


Koi ahle hadith nafs Ki safaai ka inkaar nahi karta, wah logon ke man gadant soofiyaana wa tariqat ka inkaar karta hai……..

" BADI JAMAAT KI PAIRWI KARO" KA SAHI MATLAB


Bismillahirrahmanirraheem

” BADI JAMAAT KI PAIRWI KARO” KA SAHI MATLAB

1- yah hadith daeff hai, isliye hujjat nahi

2- haqiqat me iska talluk siyaasi maamlon se hai jaisa ki in hadith ka mazmoon is par daleel hai, aap(sws) farmate hai:-

” jo shakhs apne ameer ki koi baat aisi dekhe jo use na pasand ho to wah sabr kare kyonki jo shakhs jamaat se balisht bhar bhi alag ho, uski maut jihaalat ki maut hogi”

(bukhari,muslim)

aap(sws) farmate hain:

” jo shakhs apne ameer ke huqm ko na maane aur jamaat se alag ho jaaye, uski maut jihalat ki maut hai”,

(sahih muslim)

aap(sws) farmate hain

” jo shakhs tumhare paas is haal me aaye ki tum sab ek insaan ki imaarat par jama ho aur wah tumhari kuwwat ko todna chaahe ya tumhari jamaat me foot paida kare to usko qatl kar do”

ek riwayat me ye bhi hai:

” chaahe koyi bhi ho”

(sahih muslim)

matlab yah hai ki jahan maamlaat shura se taiy hote ho, Wahan sawaad e aazam ki baat tasleem hogi, aqaliyat ya fardh ki baat maanne se foot paida hogi, jaise agar sawaad e azaam ne kisi ko ameer bana liya, to sawaad e aazam ka saath dena hoga,

3- is hadith ka talluk kisi tarah deeni umoor se nahi hai, agar deeni maamlon se ho to phir har wah masla jis par sawaad e azam haan kare deeni masla ban jaayega…

” BADI JAMAAT KI PAIRWI KARO” KA ILZAAMI JAWAAB:

1- is waqt me barelwion ki taadaat zyada hai to phir deobandion ko chahiye ki barelwion me shaamil ho jaayen.

2- lagbhag har daur me hanfi zyada tadaad me rahe aur ab bhi hain to phir aap log maliki, shafai, hambaliyon ko daawat kyon nahi dete ki is hadith ki roshni me hanfi ho jaao, kyonki we teeno giroh is hadith par amal karne ke liye na kabhi taiyyar they aur na ab hain to phir we gumraah kyon nahi??

We jahannum me kyon daale jaayen aur we bhi akele akele jaisa ki hadith ke dusre tukde me Hai, un gumraah aur jahannamion ko aap tak haq par kyon tasleem kiya jaata hai??

3- maujooda daur ke halaat wa aasaar se yah andesha hota hai ki future me qadyanion ki bhi acchi khaasi tadaad jaayegi, kya us daur me bhi is hadith par amal hoga ya nahi??

4- inke jhoot par in hadith ka matlab ke jhutlaane par sabse zyada aham daleel yah hai:

” yah to zaahir hai ki muqallideen ahde risaalat(sws) me nahi they, sahaba ke daur(ra), tabieen(rh) ke daur me bhi nahi they, har giroh(group) ki jab ibtida hoti hai to ibtida me wah girah kam tadaad hi me hota hai, pahle giroh ka leader akela hota hai, phir do hote hain, phir teen aur isi tarah giroi falta foolta chala jaata hai, muqallideen ke giroh ki bhi aakhir koi shuruwaat hai, jo shah wali ullah ke farman ke mutabik 4th sadi hijri hai,

5- haq ke maamle me zyada tadaad aur kam tadaad ,koi meyyaar nahi balki daleelon ki roo se kam tadaad ka haq par hona Zyada zaahir hai aur wah daleele yah hain:-

” kah dijiye ki napaak aur paak barabar nahi ho sakte, jabki napaak ki badi tadaad tum ko acchi ki kyon na malum ho ya hairat hi me kyon na daale, aiy aqalmandon ! Allah se daro taaki tum falaah paao”

(surah maida)

” mere shukrguzaar bande thode hi hote hain”

(surah saba 13)

” zyada log ek dusre par zyadati karte hain, siwaay un logon ke jo imaan laaye aur acche kaam karte hain aur aise log thode hi hote hain( yani momineen, saaliheen ki tadaad kam hoti hai”

(surah saad 24)

” beshak zyada log nafarmaan hote hain”

(maida 49)

aap(sws) ne farmaya:-” insaano ki misaal aisi hai jaise oont(camel), kareeb hai ki tumko ek bhi oont sawaari ke qaabil na mile,( yani nafarman logon ki tadaad zyada hai)

(sahih muslim, sahih bukhari)

SHAH WALIULLAH(RH) KI TAHREER SE TAQLEED KA RADD:

1- shah waliullah sahab(rh) ne likha hai ki taqleed bhi un Masail me se hai jin me bade bade log thokar kha gaye aur ghalat fahmi se kuch ka kuch samjh gaye aur kuch ka kuch likh gaye, ghalat fahmi yah hui ki un logon ne yah samjh liya ki taqleed jayez hai, is par ijma hai etc etc… Jabki haqiqat me na yah jayez hai, na is par ijma(jamaat ki razamandi) hai, un bade bade ulama ko dhoka huwa jo wah aisa samjhe,

yah hai shah sahab ka asal mansha agar unki mansha yah na hota to phir baad ki tahrir se taqleed ki buraai ka pahlu kaise nikal sakta hai? Aur kis tarah unki poori kitaab mujtahidaana tahrir se bhari hoti hai,

“UMMATE MUHAMMADIA SHIRK NAHI KAR SAKTI” KA JAWAAB:

Tirmizi me beshak yah hadith hai ki ” meri ummat gumrahi par jama na hoti” aur allah taala ka shukr hai ki taqleed par ummat jama nahi hui

ibne majah me hadith hai:-” jab ikhtelaaf dekho to sawaad e aazam ko laazim pakdo”

imam abul hasan sindhi likhte hain:

” jawaid me hai ki is Hadith ki asnaad me abul khalful aamaa jiska naam haazim hai, daeff hai, yah hadith aur bhi tarah se marwi hai lekin sab me daeff hai:-” haashia ibne majah abul abwaabun fitan part 2 pg 464)……

NAMAAZ KI MASNOON DUWAYEN(PART 2)


Bismillahirrahmanirraheem

1- TASHAHUD KE ALFAAZ:

Nabi kareem(sws) ne sahaba e kiraam ko mukhtalif qism ke tashahud shikhaaye, lekin ham unme se sirf ek hi ko likh rahe hain jo zyada mashoor hai:

” hz abdullah bin masud(ra) ka bayan hai ki nabi(sws) ne meri hatheli apni dono hathelion ke darmiyaan rakhkar mujhe tashahhud ke alfaaz us tarah sikhaaye jis tarah ki mujhe qur’an ki soorat(ayat) sikhaya karte they”, aap(sws) ne farmaya:-

” AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU WAT-TAIYYIBATU AS-SALAMU ALAIKA AIYYUHAN-NABBIYU WARAH-MATULLAHI WABARKATAHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBAADIL LA-HIS-SALIHEEN, ASH-HADU ALLA-ILLAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDAHU WA RASOOLAHU”

jab tak aap(sws) zinda they us waqt tak ham log isi tarah kahte, magar jab aapka inteqaal ho gaya to ham logon ne ” as salamu alaika aiyyuhan nabiyyu” ke bajaaye ” assalamu alan nabi” kahna shuru kar diya”

(bukhari,muslim)

2- NABI KAREEM SALLALAHU ALAIHI WASALLAM PAR DUROOD:

Nabi akram(sws) tashahud me apne aap durood padhte aur apni ummat ko is baat ka huqm diya ki wah bhi tashahud padhne ke baad aap par durood padhe aur aapne mukhtalif alfaaz se durood ki taleem di: lekin ham unme se sirf ek hi ko likh rahe hain jo zyada mashoor hai:

” ALLA HUMA SALLI ALA MUHAMMADIN WA-ALA AALE MUHAMMADIN KAMA SAL-LAITA ALA IBRAHEEMA WA AALA AALE IBRAAHEEM, INNAKA HAMIDUM-MAJEED

ALLAH-HUMMA BAARIK ALA MUHAMMADIN WA AALA AALE MUHAMMAD KAMA BAARAKTA ALA IBRAHEEMA WA AALA AALE IBRAHEEM, INNAKA HAMIDUM-MAJEED”

(bukhari,muslim)

3- TASHAHUD KI DEEGAR DUWAYEN:

Nabi kareem(sws) apni namaaz me mukhtalif qism ki duayen padhte, kabhi yah padhte aur kabhi dusri duwa padhte, un duwaon ko ham neeche likh rahe hain:

(a)- ” ALLA HUMMA INNI ZALAMTU NAFSI ZULMAN KASEERAN WALA YAGFIRUZ-ZUNUBA ILLA ANTA, FAGH-FIRLI MAGHFIRA-TAN MIN INDIKA WAR-HAMNI, INNAKA ANTAL GHAFOO-RUR-RAHEEM”

(bukhari,muslim)

(b)- ” ALLA HUMMA INNI AUZUBIKA MIN AZAABIL QABRI WA AUZUBIKA MIN FITNATIL MASEEHID-DAJJAALI, WA AUZUBIKA MIN FITNATIL MAHYA WAL MAMAAT, ALLA HUMMA INNI AUZUBIKA MINAL MAASMI WAL MAGHRAM”

(Bukhari ,muslim)

(c)-” ALLAHUMMA HAASIBAN HISAABAN YASEERA”

(Musnad ahmad)

(d)-” ALLA HUMMA INNI AUZUBIKA MIN SHARRI MA AMILTU WA MIN SHARRI MA LAM AAMAL BAADU”

(Nisai)

(e)- ” ALLAHUMMA INNI AS-ALUKA BI-ANNA LAKAL HAMD, LA ILLAHA ILLA ANTA WAH DATAKA LA SHAREEKA LAKAL MANNAAN, YA BADI-AS-SAMAWAATI WAL ARZ, YA ZAL ZALAALI WAL IQRAAM, YA HAIYYU YA QAIYYUM! INNI AS-ALUKAL JANNATA WA AUZUBIKA MINAN NAAR”

(Abu dawood)

(f)- ” ALLAHUMMA INNI AS-ALUKA BIL-LAAHIL WA-HIDIS SAMDIL-LAZI LAM YALID WA LAM YOOLAD, WA LAM YAKUN LAHU KUFUWAN AHAD, AN TAGHFIR LI ZUNUBI, INNAKA ANTAL GHAFOO-RUR-RAHEEM”

(abu dawood)

(g)-” ALLA HUMMAGH FIRLI MA KAD-DAMTU WAMA AKH-KHARTU WAMA AS-RARTU WAMA-AALAN-TU WAMA AS-RAFTU WAMA ANTA AALAMU BIHI MINNI, ANTAL MUQAD-DIMU WA ANTAL MU-AKH-KHIRU LA ILAHA ILLA ANTA”

(Muslim)

Allah hamen taufeeq de ki ham koi bhi amal karne se pahle use kitaab wa sunnat ki kasauti par parakh len

(aameen)

RAAYE AUR FATAWA BAAZI (UMMAT KE BUZURGON KE AINE ME)


Bismillahirrahmanirraheem


RAAYE AUR FATAWA BAAZI UMMAT KE BUZURGON KE AINE ME:” Ho sakta hai ki tum kisi cheez ko napasand karo aur wah tumhare liye bahtar ho”


(surah baqarah 212)


agar bhaiyyon aap kisi waqt bahas me khamosh ho jaayen to is se naraz na hon, isliye ki aap har cheez jaanne waale nahi ho sakte, yahan daarmi shareef ke hawale se sahaba(ra) aur aimma tabieen(rh) ke kuch farmaan naqal kar raha hun , muqallidon ke behuda sawalon ke liye aapke kaam aayenge, inse andaaza hoga ki hamare aimma kiraam kitne saada log they, fiqhi utha patak wahan nahi thi.


1- hz abdullah bin masud (ra) farmate hain:-” jab tum ham se koi baat qur’an ya hadith ki puchoge to ham batainge aur nayi baatein jo tumne nikaal li hain wah hamari qudrat se baahar hai”


2-hz qatada (rh) mashoora tabiee imam farmate hain:-” maine 30 saal se koi baat apni raaye se nahi kahi”3- imam abu halaal taabai(rh) farmate Hain:-” maine 40 saal se koi baat apni raaye se nahi kahi”


4- hz imam ata (rh) farmate hain:-” mujhe allah se sharm aati hai ki duniya me meri raaye par amal ho”

inhi imam ata(rh) ke baare me imam abu hanifa ne farmaya tha ki maine unse bahtar aadmi nahi dekha5- hz abdullah bin umar(ra) fatawa dene se zyada yah kahte they ki “main nahi jaanta”


6- hz abdullah bin masud (ra) farmate hain:-” jo shakhs tamam maslon me fatawa de wah diwaana hai”


8- imam sho’abi(rh) farmate hain, “main nahi jaanta” kahna aadha ilm hai, agar qayaas karoge to halal ko haraam aur haraam ko halal karoge.


9- hz ali(ra) farmate hain:-” jab mujh se koi baat pucchi jaaye jo main nahi jaanta to is baat me kaleja ke liye sab se zyada thandi baat yah hai ki main kahun, “wallahu alam”


10- imam sho’abi(rh) farmate hain:-” agar log hadees e rasool sunaaye to isko akhtiyaar karo aur jo baat apni raaye se batayen to usko Pakhane(toilet) me daal do”


11- imam muhammad bin sireen(rh) farmate hain:-” main tujhse hadith e rasool bayan karta hun aur tu yah kahta hai ki falan falan yah kahta hai, ab tujhse baat na karunga”


12- hz saeed bin zubair(ra) farmate hain:-” main hadith bayan karta hun aur tu usmd qur’an ke saath ishaare karta hai, rasoollullah sallallaho alaihi wasallam tujh se zyada qur’an jaante they,” aakhir rasoollullah(sws) ke irshaad giraami par ise khatm karta hun, aap farmate hain, jis ko fatawa dene par zyada zur’at hai usko jahannum ki zyada zur’at hai”


(daarimi)
ULAMA-E-KIRAAM KO SHAH WALIULLAH MUHADDIS DEHLAWI(RH) KI NASIHAT:” main un ilm ki talaash karne wale logon se kahta hun jo apne aap ko ulema kahte hain ki:-


” nadaano! Tum unaaniyon ke uloom aur alfaaz(grammer) ke maayna wa mamlon me phans gaye aur samjhe ki ilm iska naam hai, jabki ilm to kitabullah ki aayat e mohkama hai ya phir Wah sunnat hai jo rasoollullah(sws) se saabit ho……….. Tum pichle fuqha ke nukton aur uljhao me doob gaye, kya tumhe khabar nahi ki ilm sirf wah hai jo allah aur uske rasool ne farmaya ho, tum me se zyadatar ka haal yah hai ki jab use nabi kareem(sws) ki koi hadith pahunchti hai to wah us par amal nahi karta aur kahta hai ki mera amal to falan imam ke mazhab par hai na ki hadith par, phir wah yah bahana pesh karta hai ki sahab, hadith ki samajh aur uske mutabik amal karna to kaamileen aur maahireen ka kaam hai, aur yah hadith to aimma e salaf se chhupi to na rahi hogi, phir koi to wajah hogi ki unhone use chhod diya………


Yaad rakho! Yah bilkul bhi deen ka tareeqa nahi hai, agar tum nabi(sws) par imaan laaye ho to unki farmabardari karo chahe kisi mazhab ke mutabik ho ya na ho”( tafhimaat al ilahiyya, shah waliullah muhaddis dehlawi(rh)SHAH WALIULLAH MUHADDIS DEHLAWI(RH) NE FARMAYA:

” toh agar ham ko rasool masoom(sws) ki hadith sahih sanad se pahunch jaaye jinka amal allah taala ne ham par farz kiya hai, aur wah hadith hamare mazhab ke khilaaf ho to us waqt agar ham us hadith ko chhod kar is takhmeene(farman,raaye) par jame rahen to ham se bada zaalim koi na hoga, aur hashr ke din jab sab log rabbul aalimeen ke saamne pesh honge, hamara koi bahana na chal sakega”


( uq-datul jayyad page no 49, printers farooqi. New delhi)

"AIY KAASH! MAIN MITTI HOTA" (QAYAMAT KI HOLNAKIYAN)


Bismillahirrahmanirraheem

qayamat ka din kuffar wa faasikon ke liye shakht hasrat aur pachtawe ka din hoga, insan hasrat ke saath apni nakaami par aansu bahaayega, haathon ko chabaayega, sar peetega, apni aql ka maatam karega, chikhega chillayega ki meri jagah meri biwi ko jahannum me le jaao, mujhe chhod do, mere bacchon ko le jaao mujhe chhod do, mere maa baap ko le jaao mujhe chhod do, mere kumbe kabeele ko le jaao mujhe chhod do, mujhe chhod do yahan tak ki saari duniya ki duhaayi dega ki saari duniya ke logon ko jahannum me daal do lekin mujhe chhod do, maut ko aawaaz dega, dobara zindagi maangega apni galtiyon ko maane ga, allah aur uske rasool ka farmabardaar bankar rahne ka yaqeen dilaayega, nek wa momin bankar rahne ka waada karega, lekin yah rona dhona uske kisi kaam nahi aayega, qur’an majeed me qayamat ke din insaan ki in hasraton aur pachtaawo ka allah taala ne jagah jagah zikr kiya hai

Kuch ka tarjuma kuch is tarah hai:-

” kaash! Mera aamaal nama mujhe na diya jaata, main jaanta tha mera hisaab kya hai, kaash! Duniya ki maut hi aakhiri hoti”

(surah haqqa 25-27)

” kaash! Roze jaza bahut door hota”

(al e imaran 30)

“kaash! Zameen fat jaaye aur main usme sama jaaun”

(surah nisa 42)

” kaash! Meri aulaad, meri biwi, mera bhai, mera khaandaan aur duniya ke saare log pakad liye jaayen aur main riha ho jaaun”

(surah muarij 11-14)

” ham apne gunahon ka aitraaf karte hain ab yahan se koi nikalne ka raasta hai?”

(surah momin 11)

“kaash! Allah taala hamare azaab me ek din ki hi kami kar de”

(sura momin 49)

” us din zaalim(hasrat aur pachtawe ki wajah se) apne haathon ko chabaayega”

( al furqan 27)

” aiy kaash main mitti hota”

(surah naba 40)

” haay afsos! Qayamat ke maamle me hamse shakt ghalti hui”

( surah anaam 31)

” aap(sws) ka irshaad mubarah hai:-‘ Jahannami(hasrat aur pachtawe ki wajah se) jahannum me itne aansu bahaayenge ki agar unme kashtiyan chalaayi jaayen to chalne lagen”

(haakim)

ek hadith me aap(sws) ne farmaya:-” jannat aur jahannum me chale jaane ke baad jab maut ko sabke saamne jibaah(halaaq) kar diya jaayega to jahannamiyon ko itna gham aur pachtawa paida hoga ki agar gham se marna mumkin hota to marr jaate”

(tirmizi)

qur’an majeed ki in aayat aur ahadith ke alfaazon se qayamat ke din ki naakaami par hasrat aur pachtaawe ki shakhti kisi khulase ki mohtaaj nahi.

Sawaal yah hai ki is hasrat aur pachtaawe se do chaar hone ka sabab kya hoga? Is duniya me koi bhi insaan apni zindagi ka keemti waqt, maal aur apni keemti cheez kisi aise kaam par kharch karne ke liye taiyyar nahi hota jisme use nakaami ka muh dekhna padhe, insaani fitrat is maamle me itna kamzor hain ki kabhi kabhi mamooli sadma sahan na kar sakne waale log suicide Tak kar guzarte hain, phir itne bade sadme(qayamat ka) se logon ke dochaar hone ki wajah kya hogi? Iska zikr bhi allah taala ne khud qur’an majeed me kar diya hai.

Iski wajah ye hongi,

” kaash! Maine rasool ki raah ikhtiyaar ki hoti, kaash! Main falan falan(gumrah shakhs) ko dost na banaya hota”

( surah furqan 27-28)

” kaash! Hamne allah aur uske rasool ke huqmo ko maana hota”

(surah ahzab 66)

” kaash! Main allah ki janaab me ghustakhiyan na karta( aur islami ahkaam) ka mazaak na udhata”

(az zumar 56)

” kaash! Ham acchi tarah sunte aur aql se kaam lete to aaj jahannamiyon me shamil na hote”

(surah mulk 10)

” kaash! Maine apni zindagi ke liye kuch aage bheja hota”

(surah fajar 24)

tamam ayaton ko jama kiya jaaye to iska matlab(summary) yah hogi ki qayamat ke din us dardnaak anjaam aur hasrat ki wajah sirf ek hi hoga ” allah aur uske rasool ki nafarmani”

jahan tak kuffar, Mushrikeen, munafiq, aur murtadeen ke giroh ka talluq hai wah to hamesha hamesha ke liye jahannam me rahenge aur hamesha hamesha ke liye us hasrat aur pachtaawe ka shikaar rahenge ki kaash ham imaan le aate……

Lekin gaur farmaiye!

Un musalmano ki hasrat aur pachtaawe ka kya haal hoga jo imaan laakar bhi allah aur uske rasool ki nafarmani ka shikaar rahe, zara sochiye ki jab we apne haathon ko chaba chabakar kahenge:-” kaash! Ham qur’an majeed ki tilawat karte, namaze padhte, sadqa khairat karte, kaash! Ham sood(interest), rishwat, juba, zina, aur sharaab se door rahte,

kaash! Ham bure logon ko dost na banate,

zara sochiye un aurton ki jo apne haanth chaba chabakar kahengi:-” kaash ! Ham ghair mahram mardon se mel jol na rakhti, kaash! Ham apni khoobsoorti ki numaish na karti,

kaash! Ham nange libaas na pahanti

hasrat hi hasratein aur pachtawe hi pachtawe honge us din… Lekin afsos us din Ki hasrat aur pachtawe insaan ke kisi kaam nahi aayenge……..

TALIMAAT-E-NABWI (PART 2)


Bismillahirrehmanirraheem

hz hamid bin abi hamid tuwail (rh) se riwayat hai ki unhone hz anas bin malik (ra) se hadith suni, unhone farmaya: 3 aadmi ummuhatul momineen (ra) ki khidmat me haazir hue, aur unhone(parde ke peeche se) nabi akram(sws) ki nafl ibadat ke muttalik sawal kiya, jab unhe bataya gaya ki( aap sws is andaz se ibadat karte hain) to unhone mahsus kiya ki yah ibadat thodi hai, phir unhone kaha: hamara aap(sws) se kya muqabla? Unke to agle pichle gunah maaf ho chuke hain( wah to agar zyada ibadat na bhi karen to koi baat nahi, hame to bahut zyada mahnat karne ki zarurat hai, unme se ek bola: main hamesha namaz(tahajjud) padha karunga; dusre ne kaha: main hamesha roza rakhunga, kisi din naaga nahi karunga; teesre ne kaha: main aurton se alag rahunga, kabhi nikaah nahi karunga; (jab aap(sws) ko in baaton ka ilm huwa to) aap(sws) unke paas tashrif le gaye aur farmaya:

” tum logon ne ye ye Baatein ki hai? Allah ki qasam! Main tum sabse zyada khauf e khuda aur taqwa rakhta hun, lekin main(nafli) roze bhi rakhta hun aur chhod ta bhi hun, (raat ko) namaz(tahajjud) bhi padhta hun aur sota bhi hun, aur maine nikaah bhi kiye hain”

(sahih bukhari, kitabunnikah h4774)(sahih muslim, kitabun nikaah, h 1401)

hz sahal bin saad sa’adi (ra) se riwayat hai ki unhone farmaya: janab rasoollullah(sws) ke paas se ek shakhs guzra, nabi(sws) ne apne paas baithe hue ek sahabi se farmaya:-” is shakhs ke baare me tumhari kya raaye hai?” unhone arz kiya:-” yah to khaas(ameer) logon me se hai, allah ki kasam! Yah to aisa aadmi hai ki agar kisi se rishta maange to usse nikaah kar diya jaayega(har shakhs khushi se rishta dene ke liye taiyyar ho jaayega), agar shifaarish kare to iski shifarish qubool ki jaayegi”, janab rasoollullah(sws) khamosh ho gaye, thodi der baad ek aur aadmi guzra, aap(sws) ne farmaya:-” is Shakhs ke baare me aapki kya raaye hai?” unhone arz kiya:-” ya rasoollullah! Ya to muflis(gareeb) musalmano me se ek (aam sa) aadmi hai, yah to agar kisi se rishta maange to iska nikah nahi hoga. Agar shifarish kare to iski shifaarish qubool na ho, agar baat kare to koi iski baat na sune,” allah ke rasool ne farmaya:-” us( daulat mand) jaise aadmiyon se poori zameen bhari hui ho to unse yah (muflis musalman) bahtar hai”;

(sahih bukhari, kitabur riqaaq, bab faz lul fakhr, h 6447) (sunan ibne maja h 4120)

“hz abdullah bin masud ra farmate hai ki aap(sws) ne (ek baar) namaz padhi, jab salaam fhera to aapse arz kiya, aiy rasoollullah! Kya namaz me ko baad paida ho gayi hai? Farmaya wah kya? Arz kiya aapne itni rakatein padhi hain(yani zyada ya kam), aapne fauran apne kadam mode, qible ki tarah muh kiya, do sazde kiye aur salaam pher diya, jab hamari taraf muh kiya to farmaya, agar namaz me koi nayi baat hoti to main tumko bata deta, lekin main tumhari tarah insaan hun, jis tarah tumse bhool ho jaati hai mujh se bhi ho jaati hai, agar main bhool jaaya karun to mujhe yaad dila diya karo, agar tum me se kisi ko apni namaz me shak ho jaaya kare, to chahiye amure haq ki sahi baat soche aur usi ke mutabik(namaz) puri kare, phir salaam fher de aur sazde kare”

(sahih bukhari, kitabus salat ch:8 h:394)

HAJJ-E-TAMATTU

Hz marwan bin hakam riwayat karte hain ki:-” maine dekha hz usman(ra) logon ko hajj e tamattu se mana karte they, hz ali(ra) ne jab yah dekha to hajj wa umra(dono, sath ehram baandha) aur kaha, labbaik li umara wal hajj, phir farmaya, muhammad sallallaho alaihi wasallam ki sunnat ko kisi ke kahne se nahi chhodunga”

(sahih bukhari v2 ch26 hadith 634)

HARAAM ROZON KA BAYAN


Bismillahirrahmanirraheem

HARAAM(INVALID) ROZON KA BAYAN

HARAAM ROZE KAUN SE HAIN?

1- Eid ul fitr wa Eid ul adha ke din roza rakhna,

hz umar(ra) farmate hain:-” do dinon me roza rakhne se rasoollullah(sws) ne mana kar diya hai, ek Eid ul fitr ka din aur dusra qurbani ka din”

(muslim)

2- tashreeq ke 3 dino me(11,12,13, dhul hijjah ka), isliye ki aap(sws) ne mina me ek elaan karne waale ko bheja jo unchi aawaaz se elaan kar raha tha ki in dinon roze na rakho yah khane, peene, aur shahwat poori karne ke din hain aur ek riwayat me hai ki yah allah ke zikr ke din hain

3- “Maahwaari aur nifaas ke dino me roze rakhna”, isliye ki maahwari(periods) aur nifaas se roza faasid ho jaata hai.

Aap(sws) ka farman hai:-” kya aisa nahi ki jab aurat ko haiz aata hai na wah namaz padhti aur na hi roze rakhti hai, aur yahi uske deen ka nuksan hai”

(bukhari)

4- bimaar jise roza rakhne se marne ka andesha hai , isliye ki allah taala ka huqm hai:

” apne aapko qatl na karo beshak allah tumhare saath meharbaar hai”

MAQROOH ROZON KA BAYAN


Bismillahirrahmanirraheem

MAQROOH ROZON KA BAYAN:

MAQROOH ROZE KAUN SE HAIN?

1- Maidaan e Arfa me waqoof karne waalon( yani haaji) ke liye yaum e arfa ka roza najayaz hai, isliye ki aap(sws) ne arfa waalon ke liye roza haraam karaar diya hai

(abu dawood)

2- sirf jumah ke din roza rakhna bhi sahih nahi, isliye ki aap(sws) ka farman hai:-” juma ka din tumhare liye eid hai us din roza na rakho, ya yah ki ek din pahle ya baad ka uske saath roza rakho”

(bazzar)

3- sirf hafta ke din roza rakhna bhi theek nahi isliye ki aap(sws) ka farmaan hai:-” hafta ke din farz roza ke elawa koi roza na rakho, agar is din khaane ko kuch na mile to agar angoor ka chilka ya ped(tree) ki lakdi ki chaba lo”

(tirmizi)

4- shaaban ke aakhiri dino me bhi roze ki karahat hai, isliye ki aap(sws) ka farman hai:-

” jab shabaan aadha ho jaaye to roze na rakho”

(ashab e sunan wa sahih ibne hibban)

Note: uper likhe Dino me roze rakhna makrooh tanjeehi hai aur neeche diye gaye dinon me roze rakhna maqrooh tahreemi hai:

1- “wisaal ke roze” yani do din ya zyada din bina iftaar kiye lagataar roze rakhna, isliye ki aap(sws) ka huqm hai:-” bina iftaar kiye lagataar roze na rakho”

(bukhari)

aur farmaya

” apne aapko bila iftaar roze rakhne se bachaao”

(bukhari wa muslim)

2- shabaan ki 30 tareekh ko shak ka roza rakhna bhi najayez hai, isliye ki aap(sws) ka huqm hai:–” jo shaq ke din roza rakhe usne abul qaasim(aap sws) ki nafarmani ki”

( bukhari,muslim)

3- “saara saal roze” yani kisi bhi din iftaar kiye bina poora roze rakhna bhi isi qabeel se hai ki aap(sws) ka farmaan hai:- ” jisne hamesha roza rakha usne koi roza na rakha”

(muslim)

4- shauhar ki maujoodgi me biwi ka bila izazat roza rakhna bhi haraam hai, aap (sws) ka farman hai:-” ramzan ke elawa aurat apne shauhar ki maujoodgi me uski izazat ke bina ek din bhi roza na rakhe”

( bukhari,muslim)

MUSTAHAB ROZON KA BAYAN


Bismillahirrahmanirraheem

MUSTAHAB ROZON KA BAYAN:

1- KAUN SE ROZE MUSTAHAB HAIN??

neeche diye gaye dino me roza rakhna mustahab hai:

1- Arfe ke din: 9 dhul hijjah ko roza rakhna mustahab hai siwaaye mahram( jisne hajj ke liye ahraam baandha hai) ke wah roza na rakhe, isliye ki aap(sws) ka farmaan hai:

” 9 dhul hijjah ka roza, pichle aur aane waale 2 saal ke gunahon ka kaffara hai, aur 10 muharram ka roza pichle ek saal ke gunahon ka kaffara hai”

2- Aashoora ka roza: yani muharram ki 9wi aur 10wi din ka roza bhi mustahab hai, aap sws ka farmaan hai:

” 10 muharram ka roza pichle saal ke gunahon ka kaffara hota hai”

aur aap(sws) ne khud 10 muharram ka roza rakha aur us din ke roza rakhne ka huqm diya aur farmaya:

” inshaallah ham agle saal 9 muharram ka roza rakhenge”

(muslim,abu dawood)

3- shawwal ke 6 roze mustahab hain, isliye ki aap(sws) ka irshaad hai:-” jo Ramadhan ke roze rakhe aur uske baad 6 din shawwal ke to maano usne saara saal roza rakhe”

(muslim)

4- shabaan ke pahle 15 dino me roza rakhna mustahab hai, hz aisha(ra) farmati hai:-

” ramadhaul mubarak ke elawa maine aap(sws) ko poora mahina roze rakhte hue nahi dekha, aur shabaan ke dino se zyada aur kisi mahine me roze rakhte maine aap(sws) ko nahi dekha”

(bukhari,muslim)

5- dhul hijjah ke pahle ashre(10 days) me roze rakhna mustahab hai, isliye ki aap(sws) ka farman hai:-” dhul hijjah ke 10 dino se badhkar koi din nahi jinme nek amal allah taala ko zyada mahboob ho, logon ne kaha, ya rasoollullah(sws) jihaad fi sabilillah bhi? Farmaya, jihaad fi sabilillah bhi, ya yah ki ek insan apni jaan wa maal ke saath jihaad me chala jaaye aur phir(dono me se) kuch wapas na laaye”

(bukhari)

6- muharram ke mahine me roze bhi isi tarah se hai, rasoollullah(sws) se sawaal huwa ki ramdhanul mubarak ke Baad kaun sa roza bahtar hai? To aap(sws) ne farmaya:

” yah allah ka mahina hai jise tum muharram kahte ho”

(muslim)

7- har mahine ki sufaid(white) raton ke dino 13,14, aur 15 ka roza mustahab hai,

hz abu zar(ra) farmate hain:

” rasoollullah(sws) ne hamen huqm diya tha ki sufaid raatö me 3 dinon 13,14, aur 15 ke roze rakhen aur farmaya yah saal ke roze ki tarah hain”

(nisai, wa sahib ibne hibban)

8-9: peer(monday) aur jumeraat(thursday) ke din roza rakhna bhi saabit hai ki aap(sws) aam taur par in dinon me roze rakhte they , is baare me pucha gaya to farmaya:

” har peer aur jumeraat ke din amaal pesh kiye jaate hain, sab musalmaano ya imaan walon ko allah taala maaf kar deta hai, siwaay do baat karne chhodne waalo ke, unke baare me farmata hai ki unka maamla latka do”

(musnad ahmad,wa sanad sahih)

10- ek din roza rakhna aur ek din iftaar karna mustahab hai isliye ki aap(sws) ka qaul hai:-” Allah ko dawood(as) ka roza zyada pasand hai aur namazon me bhi dawood (as) ki namaz zyada pasand hai, wah aadhi raat sote aur ek tihaai(one-third) qiyaam karte aur phir chhata(sixth) hissa sote aur isi tarah ek din roza rakhte aur ek din iftaar karte”

11- ghair shadi-shuda(unmarried) ke liyd jo nikaah ki taaqat nahi rakhta uske liya roza rakhna bahtar hai, isliye ki aap(sws) ne farmaya hai:-” jo nikaah ki taaqat rakhta hai wah nikaah kar le yah nigaah ko neecha karta hai aur sharmgaah ko bachaata hai aur jo taaqat nahi rakhta wah roze rakhe yah uske liye (shahwat ki) tezi khatm karne waala hai”

(BUKHARI)